Personvernerklæring for DAHLES AUTO AS 

Siste versjon: 27. juni 2022

 

1. Innledning
Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger når du besøker våre nettsider og når du ellers er i kontakt med oss.  I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Med «vi» menes Dahles Auto AS.    

Dahles Auto AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Behandlingen av personopplysninger er basert på den virksomhet vi driver og formålet med vår virksomhet


2. Om personopplysninger og regelverket
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, registreringsnummer og IP-adresse 

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt personvernregelverket. Vi er ansvarlig for at behandlingen skjer i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldene personvernregelverket.


3. Hva slags opplysninger samler vi inn?
For å kunne levere så gode tjenester som mulig til deg, er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger. Under følger en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette er.  

 • Opplysninger du selv oppgir til oss: Når du sender inn et kontaktskjema må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn og kontaktinformasjon.  
 • Vår korrespondanse: Hvis du kontakter oss senere, vil vi lagre dette.    
 • Kjøpsinformasjon: Dersom du kjøper varer eller tjenester av oss, vil vi lagre opplysninger om hvilke varer og tjenester du har kjøpt. Dersom du kjøper kjøretøy hos oss, vil vi også lagre opplysninger om selve kjøretøyet, slik som registreringsnummer og chassisnummer. 
 • Opplysninger om bruk av nettsidene: Når du bruker våre nettsider, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler informasjon om din enhet, internettilkobling, IP-adresse og nettverks-id, samt hvilke sider du er inne på og hvilke funksjoner du har brukt på sidene.  
 • Opplysninger via partnere og annonsører: Vi mottar også informasjon fra andre kilder slik som partnere og annonsører. En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss. 

Vi mottar også såkalt profileringsinformasjon fra samarbeidspartnere som kan gi oss antakelser om hvilke demografiske grupper du tilhører og dine preferanser. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg. 

 • Opplysninger fra offentlige registre: Fra States Vegvesen får vi informasjon som er nødvendig for å kunne kalle bilen inn til periodisk kjøretøykontroll.  


4. Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. Bruk av informasjonskapsler er nærmere beskrevet på denne siden om cookies og bruk av informasjonskapsler.  


5. Hva brukes opplysningene til? 

Vi bruker personopplysningene dine for å oppnå følgende formål: 

Formål Rettslig grunnlag 
Visning av nettside
Når du besøker nettsiden vår, behandler vi opplysninger om din enhet, tilkobling og IP-adresse for å vise nettsiden på en måte som er tilpasset det tekniske utstyret du åpner nettsiden med.
Den berettigede interessen å kunne vise våre nettsider på en tilpasset måte.

 

Levere tjenestene våre
Vi bruker personopplysningene dine til å levere våre tjenester til deg. For eksempel trenger vi kontaktinformasjon for at du skal kunne kjøpe bil gjennom oss, eller gjennomføre salg av din bruktbil gjennom vårt bruktbilsenter.   
For å oppfylle vår kontrakt med deg.   
Administrere kundeforholdet og yte support
Vi bruker personopplysningene dine for å administrere kundeforholdet og å yte support 
For å oppfylle vår kontrakt med deg   
For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender
Vi bruker personopplysningene vi samler inn via våre nettsider til å utarbeide statistikk og kartlegge markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.  
Den berettigede interessen å kunne forbedre og videreutvikle produktene og tjenestene våre. 

 

Markedsføring
Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter du har kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.  
Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.  
Markedsføring på nettsidene våre: Vi vise deg markedsføring både for våre egne produkter og samarbeidspartneres produkter på våre nettsider. 

 

Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.  
Markedsføring for egne tjenester på SMS, e-post o.l.: Vi vil sende deg markedsføring for våre egne varer og tjenester av tilsvarende type som du allerede har kjøpt på SMS, e-post og andre elektroniske kommunikasjonsmidler.   Den berettigede interessen å markedsføre tjenestene våre.  

 

 

Dersom du samtykker til det vil vi også sende deg markedsføring for andre typer varer og tjenester som vi tilbyr.  

 

Samtykke  
Markedsføring av samarbeidspartneres tjenester: Dersom du samtykker til det vil vi sende deg markedsføring for våre samarbeidspartneres varer og tjenester på SMS, e-post og andre elektroniske kommunikasjonsmidler. 

 

 Samtykke  

 

6. Deling av opplysninger
Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt og det er kun de som har tjenstlig behov som vil ha tilgang til de personopplysningene vi behandler.   

Vi deler ikke personopplysningene dine videre med andre med mindre det foreligger et rettslig grunnlag for dette. Eksempler på slikt grunnlag kan være kontrakt med deg eller en lovmessig plikt som pålegger oss å utgi informasjon, for eksempel knyttet til innkalling til EU-kontroll.  

Vi deler personopplysninger etter behov med partnere (importør, fabrikk og forhandlere) i verdikjeden til hhv merkeene Volkswagen, Audi, SKODA og SEAT for å sikre best mulig kvalitativ oppfølging av tjenesten vi leverer, din bil og ditt kundeforhold.  

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd i behandlingen og hindre deres anledning til å bruke opplysningene til andre formål. Vår hoved databehandler er Møller Digital AS.    

Dersom vi benytter underdatabehandlere eller behandler personopplysninger utenfor EU/EØS, vil vi sikre at behandlingen skjer i overenstemmelse med personvernforordningen kapittel V.   

Vi deler ikke personopplysninger med andre selskap enn disse, med unntak av samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere sine tjenester dersom du har gitt samtykke til slik deling.
 

7. Mitt bilhold
Behandlingsansvarlig for kundeopplysningene du oppgir når du benytter tjenesten Bilhold på nett eller i app er Harald A. Møller. Deres personvernerklæring er tilgjengelig her:  Bilhold | Bestill verkstedtjenester og skadereparasjon. (mittbilhold.no)   


8. Diagnoseapparater
I tilfeller der diagnoseapparater eller lignende kobles til bilen ved reparasjon eller service og videreformidles til fabrikantene via deres systemer for riktig diagnosestillelse er det fabrikant som er behandlingsansvarlig og vi som er underdatabehandler. 


9. Oppbevaring og sletting av personopplysninger
Vi lagrer opplysninger om deg kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt ved lov å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.  

Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger: 

 • Kjøpsinformasjon: Vi lagrer informasjon om dine kjøp av ny eller bruktbil i 5+2 år, etter besøk på et av våre verksteder lagrer vi informasjonen i 3-2 år hvis ikke andre lover kommer til anvendelse   
 • Kontaktinformasjon: Vi lagrer kontaktinformasjon så lenge du har en aktiv konto på våre nettsider og i 2 år etter at du kjøpt et kjøretøy fra oss, eller som har vært på et av våre verksteder. 
 • Kontaktinformasjon ved markedsaktiviteter: 6 mnd  
 • Vår korrespondanse: Vi lagrer korrespondanse med deg i 2 år eller så lenge kundeforholdet varer.      
 • Opplysninger om bruk av nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre og våre samarbeidspartneres og annonsørers nettsider (Se cookie oversikt på hver nettside eller app som viser hvor lenge informasjonen lagres)  
 • Opplysninger fra offentlige registre: Brukes kun for å kalle inn til EU kontroll og slettes etter 3 måneder. 
 • Chat med kundesenteret.  Er du kunde lagres opplysningene så lenge kundeforholdet varer. Er du ikke kunde slettes dette etter 6 måneder.


10. Dine rettigheter
Etter personvernregelverket har du flere rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger.  For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss. kundeservice@møller.no. Vi vil svarer på din henvendelse så fort så mulig og senest innen én måned. Tar det lenger tid enn én måned vil du få beskjed.  

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før lar deg ta i bruk dine rettigheter ovenfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke en som gir seg ut for å være deg.  Du kan anmode oss om å: 

 • Gi deg nærmere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger
 • Gi deg en kopi av personopplysninger som du har gitt oss
 • Oppdatere dine personopplysninger
 • Slette personopplysninger som vi ikke lengre har rettslig grunnlag for å behandle
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine personopplysninger
 • Stoppe behandling som utelukkende er basert på en automatisk behandling av personopplysninger
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller overføre dataene direkte til en annen leverandør 

Der behandlingen er basert på samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å gi oss (kundeservice@moller.no) beskjed om det eller selv forandre samtykket på «Mitt Bilhold» siden. Dersom du trekker tilbake samtykke vil vår behandling av dine personopplysninger opphøre, men ikke påvirke lovligheten av en behandling basert på samtykke før samtykket er trukket tilbake. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.  


11. Endringer av personvernerklæringen
Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen etter eget skjønn. Når vi gjør endringer i erklæringen, vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden. Endringen har virkning fra revisjonsdatoen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside.  


12. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål angående vår behandling av dine personopplysninger må du gjerne ta kontakt med oss på sarpsborg@dahles.no